Tribunal Ne pereant probationes - Martirion

Vagi al Contingut
Tribunal Ne pereant probationes

Dr.Rafel Felipe, Delegat Episcopal
Mn. Salvador Juanola, Promotor de Justícia
Sr. Eudald Fontrodona, Notari actuari

Retorn al contingut