Reunió de la comissió històrica - Martirion

Vagi al Contingut

Reunió de la comissió històrica

El 28 d’octubre es reuní de forma extraordinària la comissió històrica, amb la presència del postulador, Mn. Àngel Caldas. Com a principal novetat, es presentà una compilació de l’obra escrita (impresa i manuscrita) dels nostres màrtirs. En total són 1500 folis, que resten oberts a nous documents que la investigació pugui treure a la llum. Els escrits dels màrtirs constitueixen una part important del supplex libellus, la petició formal per demanar l’obertura del procés de beatificació. També quedà palesa la voluntat de publicar a mig termini un llibre de caire històric pel públic en general, que sintetitzi la informació recollida i permeti entendre millor la persecució religiosa.


Retorn al contingut