Propera beatificació de setze màrtirs .... - Martirion

Vagi al Contingut
Propera beatificació de setze màrtirs de l’ Arxidiòcesi de Barcelona
17 de juliol del 2018

La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acollirà, el proper 10 de novembre al matí, la beatificació de setze màrtirs de l’Arxidiòcesi de Barcelona, en una missa que serà presidida pel Cardenal Angelo Amato, Prefecte de la Congregació per a la Causa dels Sants.

Els màrtirs són nou religiosos de la Congregació de Sant Pere ad Víncula, tres religioses de la Congregació de Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, una religiosa de la Congregació de Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors i tres laics protectors dels religiosos de Sant Pere ad Víncula. Tots visqueren en comunitats de Catalunya (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, Premià de Mar i Vilanova de Bellpuig) i foren víctimes de la persecució religiosa desencadenada l’any 1936. Les tres congregacions s’uniren en una causa de beatificació conjunta l’any 2000.

El grup inclou, doncs, sacerdots, persones consagrades i laics, joves i grans, obrers, pares de família ai educadors, “tots ells servidors -segons fonts de l’arquebisbat- de l’Evagenli i l’amor de Déu fins al moment de la seva entrega martirial”.  També s’afirma que els màrtirs serveixen de model per a “nens, joves i grans”, s’hi troben “intercessors i guies en el nostre camí. Els nous beats transmeten un missatge actual i d’amplitud eclesial. En l’any del Sínode dels Joves, presenten una experiència eclesial de fe, de lliurament i discerniment vocacional”.   

Els noms de les setze persones incloses en la causa són:

De la  congregació de Sant Pere ad Vincula (comunitat de Sant Feliu de Llobregat):

   P. Teodor (Ciril) Illera del Olmo (29 Mar 1883 / 27 Jul 1936)

   Gma. Joaquín (Jacinto) Gómez Peña (26 Jul 1895 / 27 Jul 1936)

   Gma. José (Máximo) Franco Ruiz (24 Mar 1906 / 27 Jul 1936)

   Gma. Joaquín Puente González (25 Dic 1915 / 27 Jul 1936)

   Gma. Bernardo (Emilio) Puente González (5 Mar 1911 / 27 Jul 1936)

   Gma. Estanislao (Ismael) Tajadura Marzo (17 Jun 1902 / 18 Sep 1936)

   Gma. Ángel de la Iglesia Ociña (1 Oct 1913 / 15 Feb 1937)

   Gma. Ricardo (Albino) Guerra Villaizán (14 Sep 1913 / 15 Feb 1937)

   Gma. Acacio (Acacio María) Calleja Santamaría (7 Maig 1915 / 15 Feb 1937)

Els tres laics col·laboradors de la congregació (Barcelona i Sant Feliu de Llobregat):  

   Sr. Gregorio Díez (24 Dic 1899 / 15 Feb 1937)

   Sra. Camila Diez, que eren germans (14 Set 1889 / 15 Feb 1937)

   Sr. Eliseo Moravillo (10 Sep 1906 / 15 Feb 1937)

Una religiosa de las Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors (comunitat de Vilanova de Bellpuig):

   Germana Carlota de la Visitació (Baudelia Luque Belloso) (22 Mai 1872 / 12 Nov 1936)

Tres religioses de las Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor (comunitats de Premià de Mar i de Sarrià):

   Gmana. Patrocini (María) Vilanova Alsina (13 Abr 1877 / 31 Jul 1936)

   Gmana. Andrea (Ramona) Solans Ballesté (3 Abr 1875 / 1 Ago 1936)

   Gmana. María Auxilio (Josefa) Noguera Manubens (3 Jul 1870 / 1 Ago 1936)


Oració d’ús privat

Per demanar una gràcia per intercessió
dels Venerables Servents de Déu Teodor Illera,
Andrea Solans, Carlota de la Visitació Duque,
Gregori Díez i XII companys màrtirs.

Senyor Déu, us lloem perquè vàreu enfortir
als vostres Servents Teodor, Andrea, Carlota,
Gregori i companys, perquè fossin
testimonis de la fe i donessin llurs vides per amor
fins vessar la seva sang.

Us supliquem que ens concediu viure
la nostra vida cristiana amb alegria
i amb lliurament generós

als germans que ens necessitin.
Us preguem que,
si és d’acord amb la vostra voluntat,
ens concediu, per la intercessió
dels vostres Venerables Servents,
la gràcia que demanem.

Amen


(Parenostre, Avemaria i Glòria)


Més informació a la web oficial: https://www.16martires.com/


Retorn al contingut