Oració - Martirion

Vagi al Contingut

Oh Déu, que atorgàreu als vostres servents mossèn Pere Arolas Vergés i companys, la gràcia de poder coronar el seu ministeri sacerdotal amb el vessament generós de la seva sang com a testimoniatge del seu servei a Vós, a l’Església i al món. Concediu-nos d’estimar-vos a Vós i a tots els homes amb la fortalesa dels vostres servents, i així viure la vocació universal a la santedat en la nostra vida de cada dia, essent testimonis valents de la nostra fe i del nostre amor.
Per intercessió de Maria, Reina dels màrtirs, digneu-vos a glorificar els vostres servents i concediu-me, per ells, el favor que us demano (demani’s...). Amén.

Aquest oració, que pot servir per alimentar la pietat —el retorn permanent a Déu—, i que pots fer servir per demanar als nostres presumptes màrtirs els favors que desitges, encapçala aquest Butlletí perquè la meditis, l’analitzis en la pregària i la facis servir per rectificar la teva vida en la direcció que ens demana. En aquest Any de la Fe, pot ajudar-te a redescobrir la figura viva, engrescadora, meravellosa, de Jesucrist i de les seves exigències.

No deixis de comunicar a la Postulació de la Causa les gràcies rebudes (Bisbat de Girona: Plaça del Vi, 2 - 17004 Girona - Fax 972 41 28 72- Tel. 972 23 74 23. (postulacioarolas@gmail.com) Es necessita perquè es pugui argumentar que els nostres sacerdots tenen fama de martiri. Moltes gràcies.                                                          Foto original.

      Crist de Salvador Dalí

Retorn al contingut