NOTA INFORMATIVA DE LA CAUSA DE BEATIFICCIÓ - Martirion

Vagi al Contingut
NOTA INFORMATIVA DE LA CAUSA DE BEATIFICCIÓ I CANONITZACIÓ DELS  SACERDOTS DIOCESANS  MÀRTIRS DEL BISBAT DE GIRONA.

20 d`agost del 2021


Per Mossèn Àngel Caldas ,Postulador de la Causa.

Benvolguts amics i amigues de la Causa

Benvolguda  tota persona interessada en la mateixa.
És evident que aquest temps de pandèmia tan llarg ha  influït, d’una  forma inesperada,  en el treball per el procés de la Causa de Beatificació i Canonització dels sacerdots considerats màrtirs del Bisbat de Girona. Durant aquest llarg temps, la Germana Felícitas,  de les Religioses de Sant Josep de Girona, mai ha  deixat de treballar, al despatx de la Causa al Bisbat o a casa seva.  El treball d’investigació històrica no s’ha pot  continuar . Recordem que el número de sacerdots diocesans màrtirs durant el temps de la guerra del 1936-1939, és de  cent noranta cinc. Però el  treball  anterior s’ha pogut sistematitzar i tenim a punt uns cinquanta expedients per presentar en una primera fase del judici imminent.
Recordeu que l’Actor de la Causa, el que la promou per instruir-la sobre el martiri , és el nostre Bisbe Mons. Francesc Pardo i  Artigas, que n’  assumeix la responsabilitat moral i econòmica. Hi ha una voluntat decidida  de passar a la primera fase de  cinquanta sacerdots que tenen  un expedient  suficientment complert per ser presentat a judici. El Germà Mariano Santamaria, molt  conegut a Girona per haver  estat director del Col·legi dels Germans Maristes, i coneixedor expert en causes de beatificació , i que treballa  al Bisbat de Barcelona a l’oficina de la Causa dels Sants, ha continuat sempre en contacte amb nosaltres, assessorant-nos.
Tota  aquest informació us  era deguda.  Crec que  un retorn  afectiu al tema  dels nostres presumptes màrtirs ens ajudarà a   afrontar el sunami  de la pandèmia. Cerquem respostes de fe a la nostra vida. No fem història,  només. Fem teologia. Busquem l’amor de germans nostres que han mort  perdonant per  raons de fe. No fem  judicis, sinó assumim l’amor, el perdó i volem pouar ,en l’exemplaritat dels nostres  sacerdots, la resposta de fe als problemes d’avui.
El postulador que signa   aquest escrit, demana excuses per la lentitud  de la Causa, pels desencerts personals, en aquest procés que ens posa en contacte amb una font d’esperança i de vida.
                                                                                 
                                                                                       Angel Caldas, Postulador

P.S. El que rubrica   aquesta nota és conscient de les dificultats inherents a les  seves condicions personals motivades, sobretot, per  l’edat. El nostre Sr. Bisbe , perfectament  coneixedor de les circumstàncies,  intenta, paternalment, posar´- hi remei.
Mn. Francesc Pardo
  Bisbe de Girona
Mn. Àngel Caldas
      Postulador
Gna.Felicitas Villares
     Col.laboradora
Retorn al contingut