Informe de la llibertat religiosa al món - Martirion

Vagi al Contingut
Informe de la llibertat religiosa al món

El dia 22 de juny, membres de l’entitat Ajuda a l’Església Necessitada van presentar al bisbe Francesc Pardo l’informe 2016 sobre l’estat de la llibertat religiosa al món. Ajuda a l’Església Necessitada és l’única entitat que en e marc de l’Església catòlica fa un informe d’aquestes característiques, en el qual s’analitza aquest dret en 196 països. Un de cada sis cristians al món pateix violència, persecució i greus privacions de la seva llibertat religiosa.
Ajuda a l’Església Necessitada té els seus orígens el 1947, quan el monjo premonstratenc holandès P. Werenfried van Straaten denuncià per primera vegada la misèria en la qual vivien els refugiats alemanys després de la II Guerra Mundial i convidava a la reconciliació dels pobles enfrontats durant el conflicte. La primera acció va ser demanar als “vencedors” belgues un tall de cansalada de la seva cartilla de racionament per donar-les als “vençuts” refugiats alemanys. La resposta no es va fer esperar i aconseguí omplir diversos camions de tones de cansalada pels 14 milions de persones que havien fugit de l’Est d’Alemanya.  Ajuda a l’Església Necessitada està avui estesa a 140 països del Món.

Font: Full Parroquial del Bisbat de Girona (9 de juliol de 2017)

Més informació: https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/conoce-y-difunde/libertad-religiosa-mundo/

Retorn al contingut