Martirion

Vagi al Contingut
contador de visitas gratis

Homernatge als germans Riera i Pau: 85 anys

Explica Josep Pla en una carta que, quan essent diputat provincial va anar a veure el president Agustí Riera i Pau, pels volts de 1920, per demanar-li el pagament d'unes indemnitzacions, aquest li contestà: «Els diputats que assistim a les sessions tenim dret a cobrar-les, però tenim per costum renunciar-hi». El fet és que Josep Pla no tardà a renunciar a les seves obligacions polítiques, per centrar-se en el periodisme. Eren altres, temps, certament, però aquesta resposta dóna idea del tipus de polític que era el Dr. Riera, tant lluny dels patrons de conducta d'avui.
...

Mn. Josep Batlle i Canals (1882-1936), adscrit a Calella de la Costa.


Va néixer a Calella de la Costa el 23 de gener de 1882. Va cursar els primers estudis a l’Escola Pia de la població i, d’aquí, passà a estudiar la carrera eclesiàstica al Seminari de Girona, d’on sortiria ordenat el 1911.

Cantà la seva primera missa Blanes i s’establí de seguida a Calella pel seu delicat estat de salut.
Era encarregat del cementiri i de moltes altres activitats parroquials, la qual cosa li donaren gran popularitat, però no el lliuraren del fatídic 28 d’agost. Segons explicà més tard la seva germana, “tot i la condició de sacerdot, no volgué absentar-se de la vila” amb l’esclat de la guerra fins que, aquell mateixa dia d’agost, el  comitè de Calella , capitanejat pel sindicalista Agustí Broto (1880-1962) li ho ordenà
.
..


TEXT DEL PAPA BENET XVI
 
dijous 9 de setembre del 2021
En l’audiència als postuladors i postuladores acreditats davant la Congregació de la Causa dels Sants ,el 28 de desembre de 2007.
 
 
“... Durant els últimes decennis ha augmentat l’interès  religiós i cultural per els testimonis de la santedat cristiana que mostren  el veritable rostre de l’Església, esposa de Crist, “sense  taca ni arruga” (Ef 5,27).Els  sants,
...
26 de gener del 2018


NOTA INFORMATIVA DE LA CAUSA DE BEATIFICCIÓ I CANONITZACIÓ DELS  SACERDOTS DIOCESANS  MÀRTIRS DEL BISBAT DE GIRONA.
20 d`agost del 2021

Per Mossèn Àngel Caldas ,Postulador de la Causa.
Benvolguts amics i amigues de la Causa
Benvolguda  tota persona interessada en la mateixa.

Es evident que aquest temps de pandèmia tan llarg ha  influït, d’una  forma inesperada,  en el treball per el procés de la Causa de Beatificació i Canonització dels
Entrevista mossèn Àngel Caldas i Bosch
6 de juny del 2014


En motiu de la Causa dels màrtirs a  la Diòcesi de Girona en la persecució religiosa 1936-1939.
Entrevista mossèn Àngel Caldas
-
Retorn al contingut