Glòria, honor i súplica als sacerdots màrtirs - Martirion

Vagi al Contingut

Un lector de Santa Susanna (Maresme) ens escriu:

Glòria, honor i súplica als sacerdots màrtirs del nostre Bisbat

“En la mateixa essència de la Guerra Civil hi ha un fet determinant que no podem oblidar mai. La nostra va ésser una persecució religiosa. Molts cristians moriren testimoniant la seva fe amb el martiri. Entre ells, un grup important de sacerdots del Bisbat. Ells estimaven Déu per sobre de totes les coses i per sobre de tota possible alternativa o conveniència. El signe proclamador del martiri és que tots ells moriren perdonant de tot cor i agraint a Déu poder compartir la mort martirial de Jesús.
Amb la serenitat que proporciona el transcurs del temps no podem oblidar-los, ni deixar de valorar amb exactitud el seu sacrifici martirial exclusivament centrat en Déu. Les generacions del futur no ens perdonarien mai aquesta omissió. Nosaltres mateixos, tots, necessitem reafirmar els vincles religiosos amb aquests sacerdots màrtirs tan propers i que ens donaren el testimoni suprem de les seves vides...
Vaig tenir la sort de viure els últims anys de la meva infantesa a la mateixa casa on Mn. Joaquim Prunell va viure els últims temps de vida, a casa de la seva germana Maria a Vilablareix. L’habitació que jo tenia assignada era la mateixa que va tenir Mn. Joaquim... Quan se’m va comunicar que la seva causa de beatificació estava introduïda o en procés d’introducció, va ser per a mi motiu d’una alegria desbordant... Jo no sóc qui per jutjar els que intervingueren en la seva mort. Només Déu pot jutjar adequadament. Només Ell sap i coneix l’entreteixit motivador de cada persona, els possibles penediments i tampoc passo per alt aquell perdó de tot cor que Mn. Joaquim va oferir a tots els seus botxins. Jo em limito a testificar i certificar allò que sé de la seva vida.”
24/4/2012
Bibliografia:

No podem pensar només en els nostres màrtirs del bisbat de Girona. Cal tenir en compte que el segle XX ha produït més màrtirs cristians que el conjunt dels dinou segles precedents. En el segle XX, més de 45 milions de cristians foren martiritzats, i en ple segle XXl, més de 200 milions de cristians viuen quotidianament en risc de persecució. L’Església sempre està en estat de missió i de martiri.

No deixarem d’insistir en la importància dels vostres donatius pel bon èxit de les investigacions que es porten a terme i la celeritat que requereix aquest procés. Agraïm els donatius efectuats a la Causa fins el dia d’avui i us encoratgem a continuar col•laborant en les despeses en el següent compte corrent:Retorn al contingut