Comissió històrica - Martirion

Vagi al Contingut

Comissió Històrica


La Comissió Històrica està formada per llicenciats i doctors en Història. La seva missió és recollir la documentació històrica i qualsevol altra prova sobre el martiri dels sacerdots gironins morts durant la Guerra Civil. Això inclou un treball de camp (contacte amb familiars, visites a arxius municipals, fotografies, entrevistes amb historiadors locals...) i també un treball de gestió de la documentació a fi d’elaborar les biografies dels gairebé dos centenars de víctimes.


Està integrada per:

Dr. Joan Marquès (president)

Sr. Enric Mirambell (membre)
Dr. Jordi Bohigas (membre)
Sra. Dolors Bancells (membre)
Sr. Narcís de Puig (membre)

Sr. Joan Piña (col•laborador)
Sr. Antoni Pascual (col•laborador)
Sr. Manel Muñoz (col•laborador)
Sr. Àlex Valverde (col•laborador)
Sr. Joan Maria Ros (col•laborador)

Gma. Mariano Santamaria (col.laborador)

Gna. Felicitas Villares (col.laboradora)Retorn al contingut