Causa General - Martirion

Vagi al Contingut

Fonts primàries per la persecució religiosa (II). La Causa General


L’anomenada Causa General és un conjunt de 1.953 voluminosos lligalls de papers creada a partir de 1940 per la Fiscalia del Tribunal Suprem per tal d’esbrinar els delictes comesos sota el govern republicà. Aquesta documentació va ser curosament custodiada a l’arxiu cuirassat del Ministeri de Justícia fins l’any 1980. Avui en dia és oberta als investigadors al Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca.

La principal virtut d’aquests documents pel procés de recerca històrica de les causes de martiri és ser una font exògena als arxius eclesiàstics. Un recurs sovintejat com a font capital de referència en molts d’altres processos de memòria històrica. O sia, és un recurs vàlid per documentar tant la repressió franquista com el terror originat per l’odi a la Fe. Atès aquest condicionant, és impossible parlar d’aquesta documentació com una font “contaminada”.

De les onze “piezas” o seccions en que s’estructura la Causa General, la més important és la Pieza Primera, dedicada a persones mortes o desaparegudes, tortures, incendis i saqueigs d’esglésies. Un útil complement és la Pieza Undécima, anomenada Persecució Religiosa, que tot i que també és troben referències a l’assassinat de religiosos, es centra molt més a l’avaluació de danys materials patits per l’incendi, la profanació o el saqueig d’esglésies i convents.

Els tipus de documents de la Causa General més interessants per al treball de la Comissió Històrica són:
a) declaracions de testimonis, on s’identifiquen els sospitosos d’actes violents.
b) relacions de persones mortes violentament, tortures, destrucció d’esglésies i objetes de culte.
c) relacions d’inculpats en actes delictius.

Cadascuna de les onze piezas estan dividides per províncies, subdividides per partits judicials i expedientats per municipis, estructura que afavoreix una recerca sistemàtica.

Retorn al contingut