BiografiaJordi Bohigas Maynegre - Martirion

Vagi al Contingut
Jordi Bohigas Maynegre
Professor d'Història
Àrea: Història Contemporània

Membre del grup de recerca "Història de les societats rurals".


Línies de recerca:

Estudi de les estratègies de readaptació de les institucions procedents de l’Antic Règim durant el segle XIX, Església i ciència a la Catalunya contemporània, en especial durant l’etapa de la Restauració monàrquica, Guerra del Francès a les comarques gironines.

Jordi Bohigas Maynegre (Girona, 1978) es va llicenciar en Història a la Universitat de Girona l’any 2002. Durant el curs 2001-2002 va ser becari en pràctiques a la Cartoteca de la Universitat. De 2003 a 2006 ha participat com a becari UdG en el projecte de recerca Paisatge, memòria i nació: Catalunya en l’Espanya contemporània, integrat en el Centre de Recerca d’Història Rural. Darrerament, ha obtingut la I Beca de Recerca de la Selva (2007) concedida pel Consell Comarcal de la Selva i l’Institut d’Estudis Selvatans, pel projecte La Guerra del Francès a la Selva: l’impacte de l’ocupació napoleònica al món rural, i la Beca Eiximenis de recerca sobre la Guerra del Francès (2007) concedida pel Patronat Francesc Eximenis de la Diputació de Girona, pel projecte Girona 1808-1809. Guerra, setges i societat a la Catalunya del Nord-Est, ambdós projectes en col•laboració amb Francesc X. Morales.

Línies de recerca:

Estudi de les estratègies de readaptació de les institucions procedents de l’Antic Règim durant el segle XIX, Església i ciència a la Catalunya contemporània, en especial durant l’etapa de la Restauració monàrquica, Guerra del Francès a les comarques gironines.

--------------------------------------------------------------------------------

Publicacions més rellevants:
Bohigas, J. (2003). "El terror blanc a Aiguaviva: la repressió militar franquista (1939-1945)". Quaderns de la Selva, núm. 15, p. 155-173.
Bohigas, J. (2006). "Cent anys del meeting de Solidaritat a Girona". Revista de Girona, núm. 237, p. 28-35
Bohigas, J. (2006). "Rafael Masó i la ciutat: Una política catalanista de futur". Rafael Masó. Ciutadà de Girona. Catàleg de l’exposició comissariada per N-J. Aragó. Girona: Ajuntament de Girona, p. 117-148
Bohigas, J. (2007). "Església i anticlericalisme en la Girona del Sexenni Democràtic i la Restauració monàrquica (1868-1923)". Puigvert, J. M. (coord.), Església, societat i poder a Girona. Girona: Ajuntament de Girona : Curbet CG, p. 137-211
Bohigas, J. (2007). "Cultura i Ciència en el Seminari Diocesà de Girona (1900-1936)". Puigvert, J. M. (coord.), Església, societat i poder a Girona. Girona: Ajuntament de Girona : Curbet CG, p. 137-211
Bohigas, J. i Buscató, L. (2007). “Protecció del Patrimoni i prestigi social. «Agua Xala» i les termes romanes de Caldes de Malavella”. Revista de Girona, nº 244, p. 54-59
Bohigas, J. (2008). “La geologia catalana, entre els Estudis Universitaris i l’Institut d’Estudis Catalans”, Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica, SCHCT, Barcelona, volum 1, p. 343-350.
Bohigas, J. (2008). “Com estudiar la guerra del Francès a Girona”, Barnosell, Genís (coord.), Girona i la guerra del Francès, Ajuntament de Girona i CCG, Girona, p. 17-43.
Bohigas, J. i Morales, F.X., (2008). La guerra del Francès a la Selva. L’impacte de l’ocupació napoleònica al món rural, Centre d’Estudis Selvatans, Santa Coloma de Farners.


Retorn al contingut