Bibliografia - Martirion

Vagi al Contingut
Bernabé Dalmau Ribalta, Els màrtirs de Montserrat. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013

Narcís Amich Raurich i Joan Busquets Dalmau, Els màrtirs de l’Església de Girona, ahir i avui. Bisbat de Girona, 2007

Joan Marquès Suriñach, Girona, bisbat de màrtirs. Palahí Arts Gràfiques, 2010

Retorn al contingut