Autor - Martirion

Vagi al Contingut

Web Martirion http://www.martiriongirona.org
Supervisada: Per Dr. Jordi Bohigas i Maynegre  

Redactada i corregida per Sr. Joan Maria Ros i Sagué
Sota la supervisió general i autorització: Pel Bisbat de Girona. Representat pel postulador                        
de la causa de beatificació de  Mossèn Pere Arolas i Companys. Màrtirs de la
Diòcesi de Girona 1936-1939
Mossèn Àngel Caldas i Bosch.
Autor i realitzador del projecte. D. Manuel Muñoz Lozano.


                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                        Marca d´aigua de l´autor i

                                                                                    realitzador del projecte


                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Retorn al contingut