6 de novembre. Dia dels màrtirs - Martirion

Vagi al Contingut
6 de novembre. Dia dels màrtirs

El dia 6 de novembre l’Església commemora tots els sants i beats màrtirs de la persecució religiosa a Espanya (1931-1939). Una llarga llista de bisbes, sacerdots, religiosos i religioses i laics que donaren la vida per amor a Crist. Encapçalen la llista els sants Pedro Poveda (sacerdot diocesà i fundador de la Institució Teresiana) i Inocencio de la Inmaculada (religiós passionista).
Retorn al contingut