"Què vol dir màrtir" (Mn. Àngel Caldas) - Martirion

Vagi al Contingut

Què vol dír màrtir´?

ÀNGEL CALDAS I BOSCH Aquests últims dies la paraula ha saltat amb plenitud, a Tarragona. El lloc converteix el fet en un gest vivent de la primerenca història cristiana del Mediterrani. Com en temps de l'Imperi romà, l'Església es torna a definir com Església dels màrtirs. No els va costar gaire als cristians dels primers segles trobar la paraula grega -màrtir- que definia la seva essència,- que vol dir: testimoni.
El màrtir dóna lliurement, podent-ho refusar, allò que estima més: la pròpia vida. I només pot oferir-ho a aquell que és superior a la mateixa vida: Déu. El protagonista del martiri és Déu. És la gran prioritat de l'Amor. És el refús de Déu en una persona humana. Més enllà, són històries. Està clar que es necessita la història , normalment, però per reconèixer la fidelitat del martiri és més important la teologia que la història. La paraula "teologia" és també una paraula grega que significa "estudi de Déu". Vivència de Déu. Per aquesta raó, el màrtir no pot deixar d'estimar: el que ell vol construir, en aquest món i en l'altre, inclou l'assassí. Això no vol dir que els màrtirs, abans de ser-ho, fossin irreprensibles. Que no tinguessin misèries ni pecats.
El Dr. Estela, que fou el rector del nostre Seminari, va escriure poc i densament sobre la persecució religiosa. Es planyia que la "disposició al martiri" no fos més viva en l'activitat pastoral del nostre clergat. Li sabia greu que el servei sacerdotal no tingués un to més martirial. Però també deia que "l'aversió a l'Església no ha pas nascut com un germe de corrupció eclesiàstica, ans de la voluntat nascuda en principis materialistes d'aniquilar Déu, i per tant, l'Església". El martiri es desprèn, en certa manera, de la història per convertir-se en el goig de l'Església i del món. Enlloc hi ha tanta força - la força de Déu i la fidelitat humana- per tornar a començar, junts.

http://www.diaridegirona.cat/cultura/2013/10/19/que-vol-dirmartir/639783.html?utm_source=rss

Retorn al contingut